space space space space
space

Filosoofia

space Sto AG
space space space space
space space space
space Avaleht | Ettevõte | Pädevus | Teostatud objektid
space space space space space space space space space space space
space
space   Ettevõte » Filosoofia
space
space
space
space
space
Sto kogu maailmas
space
Fassaadid
space
Sisekujundus
space
Betoon
space
Kontaktandmed
space

space
Arhitektuur etendab inimeste elus tähtsat osa, väljendudes asula, linna või regiooni terviklahenduses. See hõlmab ka kahjustamata keskkonda. Sto AG on võtnud oma kohuseks käia loodusvaradega säästvalt ümber ning edendab koostööd samamoodi mõtlevate partneritega. Peale tootesüsteemide ja teenuste väljatöötamise, valmistamise ja turustamise on võrdse tähtsusega ka ettevõtte Sto majanduslik lähtekoht – optimeerida väärtuse loomise protsessi, milles osalevad oskustöölised, arhitektid ja tellijad.
Sto moto – Sto ettevõttemissiooni alus – toob selgelt esile nõuded, mille me ise endale esitame:

Vanade ja uute ehitiste väärtuse säilitamine on tellijatele, investoritele ja kasutajatele pidevaks probleemiks.

Selle probleemi lahendamiseks uurib, arendab, valmistab ja turustab Sto tootesüsteeme ja teenuseid eesmärgiga säilitada ja parendada seina-, lae- ja põrandakonstruktsioonide materjale ja vastavust neile esitatavatele nõuetele ning neid püsivalt kahjustuste eest kaitsta.
Peale nimetatud funktsionaalse ülesande pakume teenust hoonete esteetilisel kujundamisel värvi ja struktuuri abil.

Sto soovib olla liidriks eluruumide keskkonnateadlikul ja inimsõbralikul kujundamisel. Seetõttu edendab Sto koostööd meiega ühtmoodi mõtlevate klientide ja partneritega.

Meie eesmärgiks on tagada Sto missiooni elluviimine kõigi ehituses osalejate suhtes. Sto moto väljendub kokkuvõtlikult kahes sõnas: Ehitamine vastutades
 

   
space space Sto AG | Bewusst bauen space Saidikaart | Kontaktandmed