space space space space
space

Sto ettevõtete grupp

space Sto AG
space space space space
space space space
space Avaleht | Ettevõte | Pädevus | Teostatud objektid
space space space space space space space space space space space
space
space   Ettevõte » Sto ettevõtete grupp
space
space
space
space
space
Sto kogu maailmas
space
Fassaadid
space
Sisekujundus
space
Betoon
space
Kontaktandmed
space

space
Sto grupil on viis alussammast: tegutsedes turul iseseisvalt ja väga paindlikult, moodustavad Sto tütar- ja ühisettevõtted innovatsioonivõrgustiku, millest saab kasu kogu Sto grupp.
Sisemine sünergia loob uudsed, kõikehõlmavad teenuspaketid, mis suurendavad Sto koondpädevust. Ehitusobjektil põimuvad lõpuks eri pädevusvaldkonnad nii esteetiliselt, funktsionaalselt kui ka majanduslikult optimaalse probleemilahenduse saavutamiseks.
Sto AG
Pädevusvõrgustiku keskseks ja kandvaks alussambaks on ettevõte Sto AG ise koos oma üle kogu maailma paiknevate tütarettevõtete ja müügiesindajatega. Emafirma juhib Sto grupi tootevaliku põhiosa väljatöötamist, mis hõlmab nii välis- kui sisetingimustes kasutatavate soojustatud fassaadisüsteemide ja katete (värvide ja krohvide) ulatuslikke tooteharusid.
StoDesign
StoDesign on täielikult pühendunud ehitamise esteetilisele küljele. Detsentraliseeritud stuudiotes töötavad kujundusspetsialistid töötavad välja värvi- ja materjalilahendusi üksikehitistele, ehitiste gruppidele, tervetele asulatele, siseruumidele või tootmishoonetele. Nad annavad seminaridel oma disainialaseid teadmisi edasi ka projekteerimise ja tootmisega seotud partneritele.
StoCretec GmbH
StoCretec GmbH on keskendunud betoonikaitse ja -paranduse mitmekesisele valdkonnale.
See valdkond hõlmab ka tööstushoonete põrandakattesüsteeme ja müüritiste kuivatamise tehnoloogiaid.
StoVerotec GmbH
Verotec GmbH tooteperekond hõlmab hästituntud ripp- ja segafassaadisüsteeme, akustilisi süsteeme ja dekoratiivprofiile sise- ja välistingimustesse.
Inotec GmbH
Ehituses kasutatavate pastade ja pulbrite ratsionaalse ja probleemideta töötlemise alal on õigeks koostööpartneriks Inotec GmbH. Peale spetsiaalselt Sto jaoks väljatöötatud, suure kasuteguriga punkerdus- ja mehaanikaseadmete tarnib Inotec ka tööriistu Sto toodete käsitsi töötlemiseks.
space space Sto AG | Bewusst bauen space Saidikaart | Kontaktandmed