space space space space
space

Põrandakatted

space Sto AG
space space space space
space space space
space Avaleht | Ettevõte | Pädevus | Teostatud objektid
space space space space space space space space space space space
space
space   Pädevus » Betoon » Põrandakatted
space
space
space
space
space
Sto kogu maailmas
space
Fassaadid
space
Sisekujundus
space
Betoon
space
Kontaktandmed
space

space
Sto põranda- ja betoonikattematerjalide süsteeme iseloomustab variantide mitmekesisus ja avarad kombineerimisvõimalused. Ka värvikujundus pole Sto jaoks mingi pisiasi – kattematerjale tarnitakse väga erinevates värvitoonides.

Peale värvikujunduse esteetilise aspekti on tähtis ka funktsionaalne – erinevad värvused tähistavad näiteks ohupiirkondi või aitavad hoones orienteeruda.
Sõidukid kahjustavad tööstuspõrandaid. Sellele aitavad kaasa happed, leelised ja õlid. Põrandakatteid leidub väga suure ja mitmekülgse kasutusparameetrite spektri jaoks ning need vastavad sealjuures ka kõige rangematele nõuetele.
Põrandakatteid leidub väga suure ja mitmekülgse kasutusparameetrite spektri jaoks.

Sto põranda- ja betoonikatted annavad palju varieerimis- ja kombineerimisvõimalusi ning vastavad eri valdkondade tehnilistele nõuetele. Katted on liigitatud koormatavusastmete järgi ning põhinevad valdavalt epoksüüd- ja polüuretaanvaikudel: immutus- ja tihendusvahendid, õhukese- ja paksukihilised süsteemid, samuti monoliitpõrandad, mis on sobivad uusehitus- ja rekonstrueerimisobjektide mis tahes rakendusteks.

Enamik tooteid on lahustivabad. Väikese kulunormiga ruutmeetri kohta ja suurepärase vastupidavuse abil annavad need oma panuse ökonoomsesse ehitusse.

Värvitud kvartsliivast QuarzColor-põrandad täidavad peale dekoratiivsete eesmärkide, näiteks fuajeedes ja kaubanduskeskustes, ka toiduainetetööstuse kõige rangemaid nõudeid.
space space Sto AG | Bewusst bauen space Saidikaart | Kontaktandmed