space space space space
space

Sto süsteem

space Sto AG
space space space space
space space space
space Avaleht | Ettevõte | Pädevus | Teostatud objektid
space space space space space space space space space space space
space
space   Pädevus » Sto süsteem
space
space
space
space
space
Sto kogu maailmas
space
Fassaadid
space
Sisekujundus
space
Betoon
space
Kontaktandmed
space

space
Rahvusvaheliselt orienteeritud koostöö kaudu seob Sto grupp oma soorituspotentsiaali ühtseks võrgustikuks. Sto süsteem tähendab, et toote- ja süsteemitehnoloogiaid täiendavad teenindus, nõustamis- ja järelevalveteenused. Sto poolt loodav lisaväärtus põhineb paindlikkusel ja klientide tegelike vajaduste arvessevõtmisel: ühest küljest süsteemse mõtlemise võimel, teisalt oskusel süsteeme otseses kontaktis kliendiga tema vajadustele ja konkreetsele objektile kohandada; seda alates objekti projekteerimise ja teostamisega seotud pädevast nõustamisest kuni kujunduskontseptsiooni väljatöötamiseni.

Sto mõtleb ette, uurib ja arendab ning on seeläbi oma tootmisharus teerajajaks. Sto grupi sünergiaefekt põhineb uurimistööl, toodetel, teenustel ja ülemaailmsel tegevusel.
space space Sto AG | Bewusst bauen space Saidikaart | Kontaktandmed